Polityka prywatności sklepu www.chwalipietka.pl

Ilość gromadzonych przez nas danych jest minimalna. Śledzimy ogólne ilość odwiedzin na naszej stronie, podstawowe dane o źródłach ruchu, lokacji (państwo/miasto) oraz zainteresowanie produktami. Dla potrzeb realizacji zamówień prosimy o podanie podstawowych informacji niezbędnej do dostarczenia paczki pod Twój adres.

Zgodność z aktualnymi przepisami

Dane osobowe, które przekazujesz Nam jako klient, przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z regulacjami GDPR/RODO obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018.

Twoje dane przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnione do tego osoby.

 

Rodzaj zbieranych danych osobowych

W trakcje składania zamówienia prosimy Cię o podanie kilku danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Dane, które są zbierane to:

  • Imię i nazwisko – w celu wysłania zamówienia na podany adres
  • Adres e-mail – w celu kontaktu i informowania o przebiegu zamówienia
  • Telefon – w celu kontaktu w przypadku problemów z zamówieniem
  • Kod pocztowy, Miasto, Kraj – w celu wysłania zamówienia na poprawny adres

 

Dostęp, zmiana, usunięcie i ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do usunięcia lub zmiany (aktualizacji) wszystkich lub niektórych danych osobowych, które nam wcześniej powierzyłeś. Masz również prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Pamiętaj, że mimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, musimy zachować podstawowe dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy obowiązującego prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozliczenia podatków oraz rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z realizowanymi usługami sprzedaży (zgodnie z Artykuł 17 ust. 3 RODO)

Możesz również uzyskać dostęp i zweryfikować wszystkie dane jakie mamy zgromadzone na Twój temat. Ostatecznie możesz również poprosić Nas o przeniesienie Twoich danych osobowych do innego administratora danych osobowych.

W celu realizacji procedury usunięcia, zmiany, graniczenia przetwarzania lub uzyskania dostępu prosimy o zgłoszenie żądania przez pocztę elektroniczną sklep@chwalipietka.pl

 

Przekazywanie danych

W trakcie realizacji Twojego zamówienia przekazujemy Twoje dane do naszych partnerów celu realizacji zamówienia.

Firmy kurierskie oraz Poczta Polska – nasze zamówienia dostarczane są przez firmy kurierskie FedEx oraz Pocztę Polską, którym przekazujemy Twoje dane adresowe dotyczące adresu, na który chcesz otrzymać paczkę. Przekazujemy również twój numer telefonu komórkowego w celu kontaktu w razie problemów z doręczeniem paczki. Polityka prwatności FedEx http://www.fedex.com/pl/privacypolicy.html  Poczta Polska http://bip.poczta-polska.pl/iinformacja-o-zbieraniu-danych-osobowych/

Przelewy24 – w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wybierzesz płatności przy użyciu przelewu elektronicznego, przekazujesz swoje imię, nazwisko, adres i adres e-mail firmie Przelewy24, która obsługuje nasze płatności. Zwróć uwagę, że Przelewy24 prosi o dodatkowe dane w trakcie realizacji płatności na co nie mamy wpływu. Nie przechowujemy, przetwarzamy ani nie mamy wglądu w szczegółowe dane dotyczące twojej karty płatniczej ani kredytowej. Polityka prywatności Przelewy24 https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci

Lista możliwych odbiorców danych:

dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
podmiot realizujący dostawę towarów (e-paka.pl, Kurier FedEx, Poczta Polska),
dostawca płatności (Santander, Przelewy24),
biuro księgowe,
hostingodawca,
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, zapewniających wsparcie techniczne oraz procesy SEO,
podmiot zapewniający system mailingowy (roundcube),
podmiot zapewniający usługi statystyczne (Google Analytics),
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

Pliki cookies, adres IP

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności na Naszej stronie internetowej. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Sklep Chwali Piętka może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca.
Adres IP jest wykorzystywany przez sklep Chwali Piętka przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl

 

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

Uprawnienia użytkownika

Drogi Użytkowniku przysługują Ci następujące prawa:
dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO,
do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO,
do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO,
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO,
do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO,
do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO,
do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

Informujemy, że nie działamy wbrew woli naszych Klientów, a stosowne świadczenia będziemy rozpatrywać najszybciej jak to możliwe nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Ponadto nie czerpiemy żadnych korzyści materialnych z gromadzenia/udostępniania danych.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

Kontakt z administratorem

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres mailowy sklepu sklep@chwalipietka.pl